Tin Công Trình - Dự Án

Tiến độ xây dựng căn hộ Toky Tower Quận 12 tháng 9 / 2017

Ngày Đăng 07.09.2017

Tiến độ xây dựng căn hộ Toky Tower Quận 12 tháng 09/2017

Cập nhật hình ảnh tiến độ xây dựng căn hộ Toky Tower Quận 12 tháng 09/2017. Dự án đã hoàn thành đổ sàn tầng 08 và chuẩn bị đổ sàn tầng 9.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế ghi nhận trong tháng 09/2017 tại công trường dự án căn hộ Toky Tower Quận 12: