Tin Công Trình - Dự Án

Tiến độ xây dựng căn hộ Toky Tower Quận 12 tháng 8 / 2017

Ngày Đăng 30.08.2017

Tiến độ xây dựng căn hộ Toky Tower Quận 12 tháng 08/2017

Cập nhật hình ảnh tiến độ xây dựng căn hộ Toky Tower Quận 12 tháng 08/2017. Dự án đã hoàn thành đổ sàn tầng 07 và chuẩn bị hoàn thành đổ sàn tầng 8.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế ghi nhận trong tháng 08/2017 tại công trường dự án căn hộ Toky Tower Quận 12: