Tin Công Trình - Dự Án

Tiến độ xây dựng căn hộ Toky Tower Quận 12 tháng 10/2017

Ngày Đăng 28.10.2017

Tiến độ xây dựng căn hộ Toky Tower Quận 12 tháng 10/2017

Cập nhật hình ảnh tiến độ xây dựng căn hộ Toky Tower Quận 12 tháng 10/2017. Dự án đã hoàn thành đổ sàn tầng 12 và chuẩn bị đổ sàn tầng 13

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế ghi nhận trong tháng 10/2017 tại công trường dự án căn hộ Toky Tower Quận 12:

 Hoàn thành đổ sàn tầng 12

 Hoàn thành đổ sàn tầng 12 

 Hoàn thành đổ sàn tầng 12