Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 557
Địa chỉ: 378 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3991.6630 - 3991.6659 - Fax: (08) 3991.5659
E-mail: congty557@yahoo.com.vn