Giới Thiệu

Thành tích

Các thành tích và danh hiệu đạt được

Trong những năm qua Công ty cổ phần ĐT và XDCT 557 đã đạt nhiều danh hiệu thi đua cao quý của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT khen thưởng:

Huân chương Lao động hạng 3 năm 2013

 

Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ năm 2014

 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2011-2015

 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2006-2010 

 

 

Huy Chương Lao Động Sáng Tạo của BCH Tổng Liên Đoàn Lao Động Viêt Nam năm 2013

 

Trao tặng chữ Tâm của Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết năm 2009

 

 

 

Trao tặng Cúp Vàng doanh nghiệp xuất sắc và doanh nhân xuất sắc của Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Doan năm 2009

 

 

Trao tặng Huy hiệu Chiến Sĩ Thi Đua Ngành GTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT năm 2014

 

Thành tích năm 2015

 

 

Thành tích năm 2014

 

 

Thành tích năm 2013

 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT năm 2015

 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT năm 2011-2012

 

 

 

Thành tích Công Đoàn của Công ty 557