Giới Thiệu

Hình ảnh tiêu biểu

 

Giám Đốc Công Ty 557 phát biểu tại Lễ Khởi Công Dự Án AuCo Tower

 

 

GCN quyền sở hữu căn hộ Âu Cơ Tower năm 2014

 

 

Giám Đốc Công Ty 557 nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2015 do Bộ GTVT trao tặng

 

 

 

Giám Đốc Công Ty 557 nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2013 do Bộ GTVT trao tặng

 

 

 

Giám Đốc Công Ty 557 cùng các lãnh đạo Cienco 5 thắp hương tại Trường sơn năm 2016.

 

 

 

 

 

Giám Đốc Công Ty 557 cùng các lãnh đạo Cienco 5

thắp hương Các Chiến sĩ trong chương trình Nghĩa Tình Côn Đảo năm 2011