Khu Công Nghiệp
Cụm công nghiệp Đông Phú và Tích Phú

Cụm công nghiệp Đông Phú và Tích Phú

Cụm công nghiệp Đông Phú và Cụm công nghiệp Tích Phú tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh...
Xem tiếp