Hạ Tầng Kỹ Thuật

Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, Đoạn Km987÷Km1027, tỉnh Quảng Nam

Ngày Đăng 23.07.2016

Giới thiệu :

Nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A, đoạn Km987÷Km1027, qua tỉnh Quảng Nam theo hình thức BOT, dự án có chiều dài 40km (qua huyện Phú Ninh, thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành), công trình được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp III, tốc độ thiết kế 80km/giờ đối với đoạn ngoài đô thị và đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ 60km/giờ đối với đoạn qua đô thị, bề rộng những đoạn qua đô thị 25,5m, bao gồm: 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và hệ thống thoát nước dọc; những đoạn ngoài đô thị có bề rộng 20,5m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp ...

 


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 557 đảm nhận thi công xây dựng Phần đường Km1004+000 – Km1011+000 thuộc Gói thầu số 3 của Dự án.
 

Tiến độ dự án:
- Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng T3/2015