Đơn vị thành viên

Chi nhánh

Địa chỉ: 03-04/B2.3 Khu tái định cư Bến xe Trung tâm, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

- Tên giao dịch: CHI NHÁNH CÔNG TY 557

- Ngày hoạt động: 01/08/2013

- Giám đốc: Ông  LÊ VĂN TUẤN 

- Điện thoại: 0934741677